Substitut@s - Galicia


05 Xan, 2018

ANPE presenta un escrito perante a Consellería de Facenda para que ante a negociación dos presupostos de 2018 e despois de catro cursos incumprindo   a suspensión de dous anos autorizada polo Consello da Xunta, do apartado duodécimo da addenda asinada no 2006 se proceda a nomear polo mes de xullo e polos días de agosto que procedan, unha vez deducidos os que se aboen por vacacións,  ao persoal substituto docente que preste polo menos cinco meses e medio de servizos no curso 2017-2018.
 
¿Canto mais vai alongar os dous anos o Presidente da Xunta de Galicia?
170105_escritosubstitutos