Novo Boletín actualizado de Permisos, Licenzas e Vacacións


04 Xan, 2018

ANPE actualiza o Boletín de Permisos, LIcenzas e Vacacións coa AMPLIACIÓN dos permisos de MATERNIDADE (20 Semanas) e PATERNIDADE (5 semanas) para os funcionarios tal e como se recolleu na modificación da Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego público de Galicia publicada no DOG o 28 de decembro de 2017 como Lei 9/2017, do 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas.

180104_boletinlicenzas