Cambio de nome CEE Príncipe Felipe


04 Xan, 2018

De conformidade co previsto no artigo 8 do Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro:

Provincia: Pontevedra.

Concello: Pontevedra.

Código: 36017201.

Denominación actual: Centro de Educación Especial (CEE) Príncipe Felipe.

Nova denominación: Centro de Educación Especial (CEE) Pontevedra.

180104_ceeponteve