Pensións 2018


31 Dec, 2017

Real Decreto 1079/2017, do 29 de decembro, sobre revalorización de pensións de Clases Pasivas, das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2018.

A pesares da tan "vendida" melloría económica, a revalorización das pensións volta a ser só dun 0´25%, moi por debaixo do IPC. Mentras que a subida do IPC foi dun 1´2% seguindo o dato interanual, en realidade chegou ao 2% si se tivera en conta a media anual. 

Os pensionistas seguen a perder poder adquisitivo.

171230_pensiones