Clubs de lectura


29 Dec, 2017

Resolución definitiva da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 28 de decembro de 2017 da convocatoria de clubs de lectura para o curso 2017/2018 en centros públicos de titularidade da consellería que matriculan alumnado de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, con detalle das contías asignadas.