Club de ciencia


21 Dec, 2017

Resolución definitiva do 21 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se desenvolve a participación no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros públicos de ensino non universitario da Consellería de Cultura, Eduación e Ordenación Universitaria durante o curso 2017/18.