Plan de formación permanente en centros_listado provisional


07 Dec, 2017

 Listaxe provisional de centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018.

 

 

 

   Listaxe provisional de centros seleccionados 
resolucion_provisional_de_adxudicacion