Correción de erros - Concurso de méritos postos de escolarización a alumnado de atención preferente


01 Xun, 2022

WEBCorrección de erros da Resolución da Resolución do 13 de maio de 2022 pola que se engade unha nova praza para cubrir en comisión de servizos un posto de escolarización a alumnado de atención preferente

 

 13/05/2022 - Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución non portal de internet da consellería, desde o día 16 de maio ata o 23 de maio ambos incluídos.

Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Poden participar mestres funcionarios de carreira e en prácticas.

Modelo de solicitude

Folla de autobaremación