Centros e postos de especial dificultade


24 Nov, 2017

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 

 

171124_cerrosdif