Concurso Xeral de Traslados


21 Nov, 2017

21/11/2017  |  WEB - Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23699