Relación de centros para participar no programa eduemprende Atrévete


10 Dec, 2021

WEBResolución definitiva, do 10 de decembro de 2021, pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme ao disposto na resolución de 8 de novembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocou a selección de centros para participar no programa Atrévete do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, durante o curso 2021-2022

Resolución do 10 de decembro de 2021. Relación de centros seleccionados

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.