Concurso de méritos para prazas sometidas a CONVENIO ou programas específicos


25 Xun, 2021

WEBConvocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Resolución do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación, e polo tanto comprende dende o luns 28 de xuño ata o venres 2 de xullo (ambos incluidos)

Anexo I: Prazas convocadas

Anexo II: Solicitude

Anexo III: Baremo

Anexo IV: Folla de autobaremación