Interin@s e Substitut@s - Galicia


13 Nov, 2017

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico (595008) e de Deseño de Produto (595511).

 
   O prazo amplíase ata o 23 de novembro
 
   Adxunto modelo de solicitude
 
171109_ceerros-1-
modelodesolicitude