Interin@s e Substitut@s - Galicia


09 Nov, 2017

Interin@s e Substitut@s - Galicia

 

Xoves 09/11/2017


 
    CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico (595008) e de Deseño de Produto (595511).

 

Venres 27/10/2017

171109_ceerros