REVISIÓN MÉDICA ANUAL


19 Set, 2017

Martes 19/09/2017     Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018      **O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:          

Precisións dos prazos de inscrición segundo categorías        

 Instrucións Revisións Médicas           

Preguntas frecuentes        

Mediante Resolución do 14 de setembro de 2017, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.    É aplicable ao persoal docente e  non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.    A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.    A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seguinte enlace:  https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal    A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación    Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.             

res_autorizaciondifusionvs_2017-18-1-
precisions_prazosvs2017-18
instrucions_rm_2017-18
preguntas_frecuentes