EOI - Oferta educativa


01 Ago, 2017

Luns 31/07/2017    ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18.    Facer pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas a partir do curso escolar 2017/18, segundo os datos que figuran no anexo desta orde.    Incluír a oferta de cursos de linguaxe administrativa galega (LAG) e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que terán carácter gratuíto, e que se impartirán nas escolas oficiais de idiomas, de acordo coas directrices que estableza a Secretaría Xeral de Política Lingüística.