Comisións Concilia


28 Xul, 2017

Xoves 27/07/2017  Resolucións definitivas de admitidos e excluídos de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar para o curso 2017-18    Resolución de admitidos e excluídos de Mestres    Resolución de admitidos e excluídos de Secundaria    Resolución de admitidos e excluídos de Relixión  Mércores 19/07/2017   Resolución provisional de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso académico 2017/18.
O prazo de reclamacións comeza o día 20 de xullo de 2017 e remata o día 24 de xullo de 2017, ambos días incluídos.As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Subdirección de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. en Santiago de Compostela por correo electrónico a: Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.esResolución provisional de admitidos e excluídos de MestresResolución provisional de admitidos e excluídos de SecundariaResolución provisional de admitidos e excluídos de Relixión