Concurso de méritos - Persoal Asesor


19 Xul, 2017

Martes 18/07/2017 Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor    Puntuacións definitivas    Relación provisional do persoal seleccionado     Martes 11/07/2017      Puntuacións provisionais do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor.    Prazo para presentar alegacións: ata o día 14 de xullo de 2017.    Puntuacións provisionais