CEIP de Outes


19 Xul, 2017

Mércores 19/07/2017 ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de Outes.    Autorizar a posta en funcionamento do centro cuxos datos figuran a continuación:Provincia: A Coruña.Concello: Outes.Localidade: Outes (San Pedro).Enderezo: praza de Galicia, s/n.Código de centro: 15033101.Denominación: colexio de educación infantil e primaria de Outes.Unidades: 6 de educación infantil e 12 de educación primaria.Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativoAutorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para adoptar todos os actos e medidas necesarias para a aplicación desta orde.Disposición derradeira segunda. Entrada en vigorEsta orde entrará en vigor con efectos do un de setembro de dous mil dezasete.