Relación provisional de admitidos da lista de INSTALACIÓN e MANTEMENTO de Equipamentos TÉRMICOS e de FLUIDOS


26 Feb, 2021

WEB - Resolución do 25 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos (591205).

Resolución provisional.

De acordo co disposto na base sexta da convocatoria pola que se acordou a apertura do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións, as persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet. Tal e como se indica na dita base sexta a presentación das alegacións e documentación que proceda deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (LIGAZÓN)  na que está dispoñible o modelo de “emenda ao requirimento”.

Baremo provisional.

Relación provisional de persoas excluídas.

LIGAZÓN ás LISTAS