Relación definitiva dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP)


01 Dec, 2020

WEB - Resolución do 30 de novembro de 2020 pola que se resolve a listaxe definitiva dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2020/2021.

Contra esta resolución, que non pon á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo da consellería.

Resolución definitiva dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21

Anexo Relación definitiva dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21