Actualización do Protocolo de vixilancia e control Covid-19 no ámbito educativo


16 Out, 2020

WEB - (ELIMINADO)  PROTOCOLOS DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRENTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA. Versión 3: 09/10/2020

Versión 1: 03/09/2020
Versión 2: 06/10/2020
Versión 3: 09/10/2020 (en vigor)

Cambios nesta versión:

Na páxina 6 elimínase a indicación de que “permanecerán no domicilio os irmáns/ás do caso sospeitoso escolarizados no mesmo centro ata o resultado das probas”, pola indicación de que:

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interacións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.”

 

LIGAZÓN SERGAS INFORMACIÓN COVID-19 

LIGAZÓN webEDU COVID-19