Restitución do pagamento do VERÁN


16 Out, 2017

Restitución do pagamento do VERÁN

Luns 16/10/2017


   ANPE GALICIA ven de rexistrar a solicitude para que este Consellería proceda a nomear polo mes de xullo e polos días de agosto que procedan ao persoal substituto docente que preste polo menos cinco meses e medio de servizos no curso 2017-2018, xa que esta Administración leva catro cursos incumprindo a suspensión de "dous anos" autorizada no 2012 polo Consello da Xunta, do apartado duodécimo da addenda asinada no 2006: "A partir do inicio do curso académico 2007/08, o profesorado substituto que preste servizos efectivos nun curso académico durante polo menos cinco meses e medio terá dereito a que se lle efectúe un nomeamento polo mes de xullo e polos días do mes de agosto que procedan, unha vez deducidos os aboados por vacacións non gozadas."