COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE


19 Set, 2017

COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE

Venres 07/07/2017

 Publícase a Resolución provisional de admitidos e Resolución provisional de excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2017/2018.

   Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos

     * O prazo de reclamacións comeza o día 8 de xuño de 2017 e remata o día 12 de xullo de 2017, ambos inclusive.
 
   * As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U  da correspondente provincia segundo consta nas referidas Resolucións.