Acordo da Conferencia Sectorial de Educación sobre o marco de referencia da competencia dixital docente


13 Xul, 2020

BOEResolución do 2 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación sobre o marco de referencia da competencia dixital docente

O Acordo sobre o marco de referencia da competencia dixital docente foi aprobado por todas as Comunidades Autónomas na reunión da Conferencia Sectorial de Educación do 14 de maio de 2020.

A formación permanente é definida como dereito e obrigación de todo o profesorado no artigo 102 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e fornece efectos específicos no desenvolvemento da súa carreira profesional como mérito en procedementos de promoción ou mobilidade ou como requisito para obter certos complementos retributivos.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Consellerías de Educación das Comunidades Autónomas utilizarán o marco de referencia da competencia dixital docente, dentro do ámbito das súas competencias, como instrumento para o deseño das súas políticas educativas co fin de mellorar a competencia dixital do profesorado para contribuír con iso á adquisición e desenvolvemento das competencias do alumnado e ao bo funcionamento dos centros.