MUFACE - modificación do mes presencial de entrega de prestacións complementarias para persoal xubilado


01 Mai, 2020

BOEResolución do 29 de abril de 2020, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os Anexos II e III da Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

Mediante Resolución do 19 de febreiro de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, modificáronse os anexos II, III e IV da Orde APU/ 2245/2005, do 30 de xuño, entre outros motivos, para implementar como canle ordinaria de solicitude das prestacións dentarias e oculares a sede electrónica da Mutualidade, establecendo para os mutualistas que non se atopen en activo e outros supostos, o mantemento como canle alternativa o procedemento de solicitude en formato papel durante os días hábiles dos meses de marzo, setembro e outubro de cada ano natural. Posteriormente, a experiencia do primeiro ano da posta en práctica desta novidade aconsellaba substituír o mes de setembro polo mes de maio, modificación recollida na Resolución do 26 de decembro de 2019.

Vista a situación actual, co estado de alarma aínda vixente, considérase necesaria a supresión do mes de maio como mes hábil para solicitar presencialmente as prestacións dentarias e oculares aos mutualistas que non se atopen activo a fin de protexer adecuadamente a súa saúde, ao tratarse de persoal de risco. Esta solicitude poderá realizarse no mes de outubro, así como nos períodos posteriores habilitados, así como, en todo momento a través da sede electrónica de MUFACE