Información sobre as SEDES de ANPE en Galicia


12 Mar, 2020

WEB - INFORMACIÓN SOBRE AS SEDES DE ANPE en GALICIA

Vista a evolución dos acontecementos e seguindo as recomendacións do goberno da Xunta de Galicia e das autoridades sanitarias competentes, todas as sedes de ANPE en Galicia permanecerán pechadas á atención directa e física co público.

Permanecerán activos: teléfonos, mails e whatsapp no horario habitual de cada sede así como, o teléfono 615 22 63 71 de atención a URXENCIAS fóra do horario das sedes.

SEDES de ANPE