Relación definitiva das persoas seleccionadas no CURSO de ESPECIALIZACIÓN en educación emocional


14 Feb, 2020

WEB - Relación definitiva das persoas seleccionadas para a participación no curso de especialización en educación emocional.

De acordo co establecido no apartado 5 da Resolución do 31 de xaneiro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado de centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a realización dun curso de especialización en educación emocional, faise pública a resolución definitiva das persoas seleccionadas, das non seleccionadas e das persoas excluídas.

Resolución definitiva das persoas seleccionadas, das non seleccionadas e das persoas excluídas

Contra esta relación, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de educación e formación profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no portal educativo.