Interin@s e Substitut@s - Galicia 04-2017


07 Abr, 2017

Venres 07/04/2017    ANPE denuncia que a Consellería non vai recuperar o cobro de verán para o persoal substituto como solicitamos na reunión da Comisión de seguimento de interinos para como se facía ata o 2012,tal e como ser recolle nos PRESUPOSTOS da comunidade galega publicados non BOE do venres, 07 de abril de 2017.  Páx Sec. I. Pág. 26525 : "Además, se mantiene la suspensión de la aplicación del párrafo decimoctavo del Texto refundido del Acuerdo de 20 de junio de 1995, publicado por Resolución de 31 de julio de 2013 de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria"  A Administración galega incumple unha vez mais e segue sumando enganos, segundo publicou no DOG do 29/06/2012 so sería durante 2 anos: Primeiro. Suspender durante dous anos a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006, como consecuencia, durante os anos 2012 e 2013, o persoal substituto docente que prestase polo menos cinco meses e medio de servizos no curso académico 2011-2012 ou 2012-2013 non terán dereito a que se realice un nomeamento polo mes de xullo e polos días de agosto que procedesen, unha vez deducidos os aboados por vacacións non gozadas.