Proxectos de innovación


03 Mai, 2016

Martes 04/05/2016 Resolución da convocatoria   Martes 12/01/2016  Xúntase a Convocatoria do 28 de decembro de 2015 da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establecen as bases reguladoras para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e pola que se procede á súa convocatoria para o curso académico 2015/16.    Convocatoria dos proxectos de innovación en dinamización lingüísticaAnexo IAnexo IIAnexo IIIAnexo IVAnexo VAnexo VIAnexo VIIAnexo VIIIAnexo IXAnexo X

historico