Información Xeral de Admisión - Curso 2016/17


09 Xun, 2016

Xoves 09/06/2016      As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamentePara realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.Normativa reguladora do proceso de admisión (Borrador)Instrucións xerais do proceso de admisión (Pendente de publicación)Calendario de admisión (Pendente de publicación)
      LINK Á WEB 
historico