CONSEGUIDO POR ANPE: CONCILIACIÓN FAMILIAR!!!!


29 Abr, 2016

VENRES 29/04/2016   09/04/16 ANPE GALICIA pola Conciliación Familiar: despois do escrito presentado o 15 de marzo, ANPE está constatando que os centros educativos xa computan as faltas dos/as profesores/as que necesitan atender aos seus fillos menores que precisan  repouso domiciliario por atoparse enfermos, dentro do artigo 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos.  Martes 15/03/2016 ANPE da un paso mais para acadar unha verdadeira CONCILIACIÓN FAMILIAR e presenta un escrito diante da Mesa no que solicita que as ausencias dos pais por coidado de fillos menores enfermos non consten como imprevistos senon que sexan xustificados como DEBER INEXCUSABLE de carácter persoal e deber relacionado coa conciliación da vida familiar. A obriga de velar polos fillo/as menores está estreitamente ligada coa necesidade de prestar os coidados no domicilio ()  Ler escrito Escrito Da Secretaría do Estado para la FUNCIÓN PÚBLICA
historico