OPOSICIÓNS 2017


12 Dec, 2016

Luns 12/12/2016  Sen previa negociación de OPE, anúnciase por parte do Conselleiro unha convocatoria de Oposicións para os corpos de Mestres e os de Secundaria e así o comunica na web da Consellería:   "O Conselleiro ven de anunciar unha oferta de emprego público en infantil, primaria e secundaria, en termos similares aos do presente ano.  A este respecto cabe ter en conta tamén que os orzamentos de 2017 incorporan a previsión dunha Oferta de Emprego Público en infantil, primaria e secundaria, para continuar a senda de estabilidade do profesorado, co compromiso de que sexa nos termos máis amplos posibles, similares aos do presente ano, unha vez analizadas as xubilacións."    Dende ANPE xa pedimos unha ampla oferta de emprego público dende comenzos de curso: como mínimo do 100% das xubilacións e ainda así non compensará anos de recortes.   

historico