CXT 16/17 - modificación anexo Concurso de Adultos


20 Dec, 2016

DOG     ORDE do 29 de novembro de 2016 pola que se modifica o anexo I da Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.  

 1º Modificación do anexo I da convocatoria.    

 2º Apertura dun prazo de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde para que o profesorado de ensino secundario, da especialidade de Francés, efectúe a solicitude. 

  3º  Os méritos alegados deben reunirse na data de finalización do prazo de presentación de instancias da Orde do 14 de outubro de 2016.    

historico