CADP - Secundaria


06 Xul, 2016

Mércores 06/07/2016      Relación de persoal interino e substituto de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial , por especialidades e orde de adxudicación de prazas, de conformidade coa disposición vixésimo oitava da Orde do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17.     Listaxe do profesorado interino e substituto 
historico