XX Xornadas do Ensino (10 horas)


01 Nov, 2016


Homologación Datas Prezo
16 e 17 de decembro de 2016 Afliado/a Non afiliado/a
Gratuíto 15 €
Situación
  Curso rematado  
Información xeral
  Esta actividade realizarase na Facultade de Formación do Profesorado de Lugo.  
Cómo matricularse nesta actividade
Debe enviar a solicitude que aparece máis abaixo á seguinte dirección de correo electrónico: Para os que traballan: anpelugoafiliados@gmail.com Para os parados: anpelugonoafiliados@gmail.com As solicitudes que se admitirán serán as que se reciban das 10.00 horas do día 2 de novembro ata as 19.30 horas do día 9 de decembro. Prazo de inscrición: ata esgotar as prazas. Teranse en conta as solicitudes recibidas por rigorosa orde de recepción dando prioridade aos afiliados de ANPE Lugo coa súa cuota de afiliación ao día. Só se admitirán as solicitudes enviadas por correo electrónico ás direccións sinaladas anteriormente, SEN QUE SE ADMITAN OUTRO TIPO DE ADMISIÓNS DE INSCRICIÓNS. Unha vez pechada a lista de admitidos enviaráselles un e-mail  para que confirmen a súa asistencia e fagan o pagamento. Da mesma maneira, todos aqueles que estean en lista de espera tamén recibirán un correo. O solicitante que non reciba ningunha comunicación, non está nin admitido nin en reserva.
Documentos relacionados
Folla de inscrición:Descargar en formato MS Word