Relación provisional de admitid@s en música, análise e quim. industrial, org. e prox. de fabricación mécanica e inst. térm


04 Abr, 2019

WEBResolución do 4 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substit ucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario nas especialidades de:

música (590016), análise e química industrial (590102), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de profesores técnicos de formación profesional especialidade de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205).

Prazo de cinco días hábiles para formular reclamacións contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

Resolución do 4 de abril de 2019: Resolución provisional música,análise e química industrial, organización e proxectos...

As alegacións deberán presentarse mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e deberán remitirse despois da súa presentación oficial, co selo de rexistro, tamén por correo electrónico no citado prazo ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es.

Relación provisional de persoas excluídas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación ...

ENLACE ás LISTAS