Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para impartir docencia de relixión católica


29 Mar, 2019

WEB - Resolución do 29 de marzo da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

Resolución do 29 de marzo: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo

Listaxe definitiva de persoas excluídas

ENLACE ás LISTAS