Volver

Galicia Set 09, 2018

Relación definitiva de centros docentes para implantar o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbac)


WEBRelación definitiva de centros docentes autorizados para implantar o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019

Os centros sinalados con (*) deberán entregar antes do 10 de outubro de 2018 inclusive, a concreción curricular da materia extracurricular con indicación expresa dos elementos prescriptivos do currículo: obxectivos da etapa, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave.

Resolución definitiva


#Centros #Plans e Programas

Volver