Volver

Galicia Dec 13, 2017

Prazas para auxiliares de conversa españoles no estranxeiro 2018-2019


INSTRUCIÓNS: É moi importante seguir as indicacións que se detallan no documento "Instrucións alta en Profex e inscrición e rexistro solicitudes", da apartado "Información da solicitude", sección" Instrucións". Antes de comezar o proceso de solicitude debe ler atentemente o documento de "Preguntas frecuentes". Para registar a solicitude na plataforma Profex debe acceder á mesma coa súa FIRMA ELECTRÓNICA. Se ten problemas para rexistrar a solicitude electronicamente debe seguir as indicacións da web

 ++ Cidadáns españois con titulación universitaria ou estudantes do último curso universitario en 2017-18, para levar a cabo labores de auxiliares de conversación en Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nova Zelandia, Reino Unido e Suecia.

785 prazas provisionais, de acordo coas seguinte distribuciónPDF . Estas cifras son aproximadas, pode haber modificacións en función das necesidades das autoridades educativas país de destino.

++ Estar nalgunha das situacións académicas seguintes:

Ser estudante de último curso durante o presente curso 2017-18 dunha das titulacións que se relacionan no documento de documento de previsiones PDF. Para iso deberá estar matriculado de todos os créditos pendentes necesarios para finalizar os estudos.

Obter unha das titulacións que se relacionan no documento de previsións nos cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 ou 2016-2017.

Obter o título de graduado, licenciado ou mestre nunha das titulacións que se relacionan no documento de previsións no curso académico 2013-2014 e posuír ou estar a cursar un título oficial de Máster de Ensino do Español como Lingua Estranxeira, no ámbito da didáctica de linguas estranxeiras, ou Máster que habilita para o exercicio da función docente ou equivalente.  LINK á páxina do Ministerio


#Exterior #Convocatorias Específicas

Volver