Volver

Galicia Dec 07, 2017

Plan de formación permanente en centros_listado provisional


 Listaxe provisional de centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018.

 

 

 

   Listaxe provisional de centros seleccionados 
resolucion_provisional_de_adxudicacion


#Centros #Plans e Programas #Listaxes

Volver