OPOSICIÓNS 2019 - Corrección de erros nas listaxes definitivas de admitid@s/excluíd@s


10 Xun, 2019

WEB Corrección de erros á Resolucióndo 3 de xuño de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo)

 

WEBResolución do 3 de xuño de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria

Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria

Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria

Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria

Contra esta resolución o persoal interesado poderá formular por medios electrónicos recurso de alzada ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web da Consellería,de Educación, Universidade e Formación Profesional, no enderezo electrónico www.edu.xunta.gal, segundo o disposto no artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións Públicas.