Volver

Galicia Xun 18, 2019

OPOSICIÓNS 2019 - Corrección de erros na distribución de opositores nos tribunais de Mestres


WEB - Corrección de erros á Resolución do 14 de xuño de 2019: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria) MESTRES  no concurso-oposición ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

Procede incluír na distribución de persoas aspirantes do Tribunal nº3 de Pontevedra da especialidade de Primaria (38), quenda libre, a Cristina Pérez López, con DNI ***8100** e no Tribunal nº 19 de Lugo da especialidade de Educación infantil (31), quenda libre, a Antía Gómez Alonso, con DNI ***9035**.


#Oposicións #Documentos de Interese

Volver