Volver

Galicia Out 29, 2018

Oposicións 2019 - A Conselleira anuncia no parlamento a convocatoria de 35 especialidades


WEB A oferta de emprego prevista para 2019 incluirá 19 especialidades para ensino secundario, 5 de profesores técnicos de FP, unha de escolas oficiais de idiomas, dúas do corpo de profesores de música e artes escénicas, e 8 de mestres.

Segundo poidemos informarnos estas serían as especialidades a convocar:

- SECUNDARIA : Filosofía, Lingua Castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Francés, Inglés, Educación Física, Tecnoloxía, Lingua Galega e Literatura, Economía, Administración de Empresas, Formación e Orientación Laboral, Informática, Organización e Procesos de Mantemento de vehículos, Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica, Procesos na industria alimentaria e Sistemas Electrónicos.

- PROFESORES TÉCNICOS DE FP: Instalacións electrotécnicas, Mantemento de vehículos, Mecanizado e mantemento de máquinas, Perrucaría e Procesos de xestión administrativa.

- ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS: Inglés

- PROFESORES DE MÚSICA: Piano e Linguaxe Musical

- PRIMARIA: Educación Infantil, Inglés, Francés, Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, Primaria.

Á espera de que se nos presente a OPE (Oferta de Emprego Público)

 

 

 


#Oposicións #Acción sindical

Volver