Novo centro en Oleiros


06 Xul, 2015

Luns 06/07/2015   ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros.      LINK Ó DOG      Luns 13/04/2015   DECRETO 51/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un colexio de educación infantil e primaria no concello de Oleiros. Créase o colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, código 15032911, na localidade de San Pedro de Nós, concello de Oleiros, e intégrase nel o alumnado da escola de educación infantil de Vilar da mesma localidade, código 15021688, que se suprime como tal con efectos do 1 de setembro de 2015. O novo centro terá unha capacidade de 6 unidades de educación infantil e 12 unidades de educación primaria.        LINK Ó DOG 

historico