Novidades do concerto de MUFACE para 2018 / 2019


28 Dec, 2018

Novidades no Concerto de MUFACE 2018 / 2019

No Sindicato ANPE estamos convencidos da necesidade do mantemento de MUFACE como modelo de cobertura sanitaria para os funcionarios, que ten que seguir consolidándose e ao cal o Goberno debe achegar os recursos necesarios para o seu financiamento e a mellora da calidade da asistencia sanitaria aos usuarios.
MUFACE ten a obrigación de proporcionar ás súas mutualistas e beneficiarios, como mínimo, a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde, e así se estipula e garante no Concerto vixente subscrito coas entidades de seguro, no que se explicita a garantía da accesibilidade do colectivo protexido aos recursos asistenciais necesarios e a esixencia ás entidades para que faciliten ao colectivo unha asistencia sanitaria de calidade. Solicitámoslle o compromiso de velar polo cumprimento estrito por parte das entidades concertadas de todas as súas obrigacións, a fin de que se manteñan todos os servizos e prestacións sanitarias que os funcionarios docentes veñen recibindo habitualmente Os concertos 2018-2019 incorporan unha serie de novidades que melloran a asistencia aos mutualistas, entre as que cabe destacar:

  • Establecemento de dous períodos de cambio ordinario (xaneiro e xuño)
  • POTÉNCIASE A ASISTENCIA DE NIVEL PROVINCIAL E GRANDES NÚCLEOS URBANOS. 
  • Créase un incentivo para fomentar a implantación do PROXECTO DE RECEITA ELECTRÓNICA, que favorecerá o uso racional dos medicamentos e un mellor seguimento por parte do facultativo, aforrando tempo e desprazamento aos usuarios.
  • Prevén o impulso de instrumentos de colaboración cos servizos autonómicos de saúde que atendan aos mutualistas en situación de emerxencia por activación do teléfono 112.
  • Contemplan a MELLORA DA ASISTENCIA NO MEDIO RURAL mediante convenios coas Comunidades Autónomas, ampliando a cobertura a supostos ata agora non previstos en moitas rexións
  • Inclúen a CIRURXÍA ROBOTIZADA e a RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA como servizos de referencia, o que permitirá o acceso de pacientes graves a técnicas cirúrxicas que permiten unha recuperación máis rápida e cómoda.
  • Crean un sistema de incentivos destinado a favorecer a PROTECCIÓN ASISTENCIAL DOS MAIORES e a oferta de servizos sanitarios por encima dos esixidos no concerto.
  • Amplían o período asistencial a recentemente nacidos ata o alta hospitalaria, o que outorga cobertura a casos en que sexa necesario realizar intervencións cirúrxicas posteriores ou realizar tratamentos sobre o bebé.
  • Establecen a cobertura dos coidados paliativos no domicilio do paciente.
  • Apostan pola modernización e as TIC, favorecendo a extensión dos catálogos dixitais de cadros médicos e sentando as bases para a historia clínica dixital.