Nómina de Xullo


31 Xul, 2017

Luns 31/07/2017       NÓMINA CORRESPONDENTE AO MES DE XULLOAclaracións sobre a nómina na que se aplica a subida salarial do 1% para os funcionarios e o cobro dos atrasos dese  1%dende comenzos de ano.
Todo o profesorado de carreira (e os funcionarios interinos que teñan contrato en xullo, acaban de recibir no seu enderezo electrónico o "estadillo" da nómina correspondente ao mes xullo, polo que pasamos a dar unha breve explicación dese pdf de 4 follas: * Primeiramente, veñen os pagos correspondentes aos atrasos da suba do 1%* por cada mes.Aparece especificada a suba de cada concepto e a correpondente retención do IRPF.Estes 6 conceptos veñen separados por cada un dos meses ata xuño, co concepto:"DO 01/0x/2017 AO 30/0x/2017 - MENSUAL"
* Nómina Mes de XULLO xa actualizada co 1% de suba.Concepto: "DO 01/07/2017 AO 31/07/2017 - MENSUAL"
3.- A continuación aparecen os "Atrasos da extra" correspondentes ao conceptos salariais que se devengan de decembro a maio (salario base, trienios, complemento de destino).Aparece como "DO 01/12/2016 AO 31/05/2017 - SEMESTRE"
4.- Atrasos da extra vinculado ao C. "ESPECÍFICO" do ano 2017.Aparece como "ESPECÍFICO XUÑO/DECEMBRO. DO 01/01/2017 AO 30/06/2017 - SEMESTRE"
5.- Por último, e só para os funcionarios en prácticas do curso 2016-17 regularizan os erros cometidos na nóminas de xuño, con respecto ao corpo de mestres que non lle pagaran o complemento específico e, ao resto de corpos  que lle pagaran de mais.