Volver

Galicia Feb 25, 2019

MUFACE - Modificación de Prestacións Complementarias de asistencia sanitaria


BOEResolución do 19 de febreiro de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os Anexos II, III e IV da Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

Primeiro. De conformidade co previsto no dispositivo undécimo da Orde APU/ 2245/2005, do 30 de xuño, modificar os Anexos II, III e IV, actualizando as condicións de tramitación das solicitudes de prestacións dentarias e oculares, así como determinados aspectos doutras prestacións.

Segundo. Esta Resolución entrará en vigor o 1 de marzo de 2019 e será aplicable a partir desa data a todas as solicitudes de prestacións comprendidas nos anexos, con independencia do momento en que tivese lugar o correspondente feito causante e sempre que non prescribise o dereito ao seu recoñecemento.


#Acción Social #Muface

Volver