Volver

Galicia Xun 22, 2018

Listaxe provisional dos centros autorizados e excluídos CPI, IES e CIFP do CUALE


WEB - Listaxe provisional dos centros autorizados e excluídos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019

Abrirase un prazo de reclamacións de 5 días hábiles no que os centros poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas.  Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no correo electrónico: seccionsbilingues@edu.xunta.es

Listaxe provisional de centros autorizados

Listaxe provisional de centros excluídos


#Plurilingüismo #Plans e Programas

Volver