Volver

Galicia Mai 14, 2019

Listaxe provisional de alumnado seleccionado para axudas formación en linguas estranxeiras


WEB - Listaxe provisional de alumnado seleccionado e suplente das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

ENLACE á información

Ábrese un prazo de 10 días naturais para que os/as solicitantes, que así o desexen, formulen reclamacións e, no seu caso, remitan a documentación refirida no estado "14. Requirimentos pendentes", que deberá ser remitida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional empregando o modelo de instancia correspondente e xuntando a documentación xustificativa que corresponda, por calquera dos procedementos establecidos no artigo no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,do procedemento administrativo común das administracións públicas. No caso do seu envío por correo postal, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa certificación postal.

Modelo de reclamación


#Plurilingüismo #Alumnado

Volver